Wolfgang Fenz

Dr. Wolfgang Fenz

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 677
Mail: wolfgang.fenz@risc-software.at
Dominic Girardi

Dr. Dominic Girardi, MSc

Project Management & Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 674
Mail: dominic.girardi@risc-software.at
Michael Giretzlehner

Mag. Dr. Michael Giretzlehner

Project Management & Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 672
Mail: michael.giretzlehner@risc-software.at
Florian Haßler

Florian Haßler

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 681
Mail: florian.hassler@risc-software.at

Anna-Sophie Jäger

Software Development
Phone: +43 7236 / 3343 - 681
Mail: anna-sophie.jaeger@risc-software.at
Iris Leitner

Iris Leitner, MSc

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 679
Mail: iris.leitner@risc-software.at
Alexander Mayr

Ing. Alexander Mayr

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 674
Mail: alexander.mayr@risc-software.at

Julia Müllner, MA

Web Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 685
Mail: julia.muellner@risc-software.at
Manuel Perfler

Manuel Perfler, MSc

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 685
Mail: manuel.perfler@risc-software.at
Stefan Prieschl

Stefan Prieschl, MSc

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 681
Mail: stefan.prieschl@risc-software.at
Bertram Sabrowsky-Hirsch

Bertram Sabrowsky-Hirsch, MSc

Software Development
Phone: +43 7236 / 3343 - 684
Mail: bertram.sabrowsky-hirsch@risc-software.at

Mag. Bernhard Schenkenfelder

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 683
Mail: bernhard.schenkenfelder@risc-software.at
Stefan Thumfart

Dipl.-Ing. Dr. Stefan Thumfart

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 678
Mail: stefan.thumfart@risc-software.at
Sandra Wartner,

Sandra Wartner, MSc

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 682
Mail: sandra.wartner@risc-software.at
Manuela Wiesinger

Dipl.-Ing. Dr. Manuela Wiesinger-Widi

Software Development
Phone: +43 7236 / 33 43 - 682
Mail: manuela.wiesinger@risc-software.at